Kort om arbeidsgiver
Vår kommuneoverlege planlegger å pensjonere seg i løpet av 2021. Vi søker derfor en engasjert samfunnsmedisiner som ønsker å bli kommuneoverlege i Sandnes. Dette er en utviklende, utfordrende og spennende stilling som er av stor betydning for byen vår.
I tillegg til kommuneoverlege har vi to assisterende kommuneoverleger i 40% stillinger. 
Ikke-spesialister i samfunnsmedisin er også velkomne til å søke. (Det vil bli gitt veiledning og lagt til rette for spesialistutdanning). Stillingen rapporterer til kommunaldirektør for helse og velferd. 
 
Arbeidsoppgaver vil være i nært samarbeid med kommunaldirektørens fagstab og assisterende kommuneoverleger.
 
  • Medisinsk-faglig rådgivning i kommunen
  •  Drift av fastlegeordningen   
  • Smittevern
  • Beredskap
  • Oppfølging av LIS 1 og LIS3 leger i allmennmedisin    
  • Miljørettet helsevern     
  • Folkehelsearbeid   
  
I ansettelsen vil vi vektlegge samhandlingsevner, personlig egnethet og gode norskkunnskaper (både muntlig og skriftlig).

Lønn, tiltredelse og øvrige betingelser etter avtale.

Mer info om stillingen ved henvendelse til kommuneoverlege Torvik tlf 90115005 eller KD helse og velferd Elin Selvikvåg tlf 48117340.
Søknad sendes på nett via Sandnes kommunes hjemmesider:
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Petter Torvik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 901 15 005
Navn: Elin Selvikvåg
Tittel: KD Helse og velferd
Telefon: 48117340
Arbeidssted
Rådhusgata 1
4306 SANDNES
Søk på stillingen