Kort om arbeidsgiver
Seksjon for slag og geriatri har 3,5 overlegestillinger og fire LIS, hvorav to LIS3, som fordeler ansvaret for sengepost og geriatrisk poliklinikk som er en selvstendig poliklinikk innenfor Medisinsk avdeling. 

En av våre medarbeidere går nå av med pensjon og vi har derfor ledig en full stilling som overlege. Vi søker etter en spesialist med erfaring og bredde innenfor områdene geriatri og slagbehandling. 

Egenskaper:
Arbeid i tverrfaglige team
Bakvaktkompentent og bred indremedisisnk erfaring
Stor vekt på personlige egenskaper som faglig engasjement og gode samarbeidsevner

Du vil inngå i vaktordning, pt 8-delt bakvaktsordning med hjemmevakt etter klokken 2100.

Kvalifikasjoner:
• Norsk spesialistgodkjenning
• Beherske norsk både skriftlig og muntlig
• Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde
• Faglig engasjement
• Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:
• Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning via KLP.
• Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
• Gode velferdsordninger.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Bjørn Brandsæter
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 916 68 866
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen