Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å være leder for legeseksjonen vår kols/ventilasjonsstøtte og bli en del av et aktivt fagmiljø med høye ambisjoner?

Lungemedisinsk avdeling ved Ahus har en ledig stilling som seksjonsleder for legeseksjonen «kols/ventilasjonsstøtte». Er du en dynamisk person med et bevisst forhold til ledelse?
 
Tenker du, som oss, at en tydelig retning og god kommunikasjon er vesentlig for å lykkes, og for å rekruttere og beholde våre dyktige fagspesialister? Vi ser etter deg som vil være en pådriver i oppfyllelsen av Ahus sin faglige standard.
 
Lungemedisinsk avdeling er en av de største i Medisinsk divisjon, har høy aktivitet og behandler de aller fleste lungemedisinske problemstillinger. Avdelingen består av 5 seksjoner med to sengeområder og en stor poliklinikk med tilhørende ambulerende lungeteam og lungerehabilitering. Avdelingen har også en viktig tilsynsfunksjon i sykehuset.

Det er for tiden 8 overleger og 14 LIS tilknyttet seksjonen. Forskning er et satsningsområde, og vi har to professorer ansatt i avdelingen. Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning.
 
Ønsker du å søke på stillingen og bli en del av vårt team, gjøres dette elektronisk. Tiltredelse så fort som mulig.  

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og lederansvar, herunder bemanning- og arbeidstidsplanlegging
 • Fagansvar for kompetanseutvikling og forsvarlig bemanning
 • Økonomiansvar i egen seksjon og deltagelse i avdelingens budsjettprosess
 • Bidra til at sykehuset oppnår målene for behandling, pasientsikkerhet og økonomi
 • Ansvar for å sikre utdanning etter gjeldende krav og læringsmål for spesialistutdanningen
 • Inngår i avdelingens ledergruppe
 • I samråd med avdelingsleder vurdere omfang av klinisk virksomhet/vakttjeneste

Kvalifikasjoner

 • Relevant medisinskfaglig/helsefaglig utdanning på masternivå, ønskelig med spesialist/under spesialisering i lungesykdommer
 • Kompetanse og erfaring innen diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med diagnoser relatert til fagområdet som skal ledes
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Forståelses for og oversikt over forskning og utvikling innen fagområdet
 • Ledererfaring og forståelse for lederrollen er en fordel
 • Erfaring og interesse for LIS-utdanning
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Engasjement og ønske om å bidra i et fellesskap til det beste for avdelingen og Medisinsk divisjon                

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor lungemedisinsk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team

Vi tilbyr

 • En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • Rom for faglig og personlig utvikling
 • Sykehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for leie av bolig og barnehageplass 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anne Edvardsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 48102099
Hjemmeside
Arbeidssted
Lungesykdommer, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen