Kort om arbeidsgiver

Ved Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdomar Volda er det normert 6 stillingar, 5 overlegar og 1 LIS. For tida er ei av overlegestillingane midlertidig omgjort til LIS, dvs 4 overlegar og 2 LIS. 
Legane har 5 delt vakt, med kvilande vakt om natta, heimevakt dersom bustad innan rekkevidde for utstyr til katastrofetilkalling.

Fødeavdelinga har ca 500 fødslar i året, lav- til moderat-risiko fødslar. Vi opererer ikkje kreft, men ellers tek vi oss av alle vanlege tilstandar innan det gynekologiske området. Både avdelinga og sjukehuset ellers, har godt arbeidsmiljø, er veldrive og bra utstyrt.
Vi har barnelege, men inga barneavdeling.

Ledig 100% vikariat for lege i spesialisereing i Fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Volda Sjukehus frå 04.01.2021 - 31.08.2021.
Vikariatet kan bli forlenga.

Arbeidsoppgåver

  • Klinisk arbeid som lege i spesialisering, på poliklinikk, dagkirurgi, operasjon, sengepost og vakt.

Kvalifikasjonar

  • Søkar må ha norsk autorisasjon som lege
  • God kunnskap i norsk (evt svensk eller dansk) munnleg og skriftleg.

Personlege eigenskapar

  • Det vil bli lagt vekt på gode evner til samarbeid og kommunikasjon. 

Vi tilbyr

  • Eit godt arbeidsmiljø
  • Løn etter gjeldane overeinskomst
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar
  • Ein arbeidsplass i ei inkluderande verksemd
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Idunn Myklebust
Tittel: Nestleiar/seksjonsoverlege
Telefon: 70058200
Hjemmeside
Arbeidssted
Føde, barsel og gyn.pol legar Volda, Helse Møre og Romsdal HF
Volda sjukehus
6100 Volda
Søk på stillingen