Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk avdeling Agder (døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet i forhold til spesialistutdanningen i voksenpsykiatri.  Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle læringsmål i voksenpsykiatri (VOP).  Sykehuset gir dessuten opplæring som oppfyller alle felles læringsmål (LM).  Hele spesialistutdanningen i psykiatri kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.

I Arendal har Psykiatrisk sykehusavdeling og Distriktspsykiatrisk avdeling til sammen 17 overlegestillinger, 11 stillinger for leger i spesialisering i voksenpsykiatrien og 2-3 turnusleger.

Vi har ledig for lege i spesialisering i psykiatri:
- 2 x 100 % fast stilling. Oppstart etter avtale.  LIS1 ferdige med distriktstjeneste innen 1.halvår 2021 oppfordres også til å søke.

- 1 x 100% vikariatstilling ledig i perioden 01.02.2021 - 30.09.2021. 

Det er et krav at søkere til faste stillinger må ha fullført 18 mnd turnus/LIS1-tjeneste. Om det ikke er kvalifiserte søkere til de faste stillingene vil det vurderes å tilby vikariater. Oppstart snarest eller etter avtale.  

Det er ønskelig med erfaring i psykiatri.

Spesialitet: psykiatri

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning, for tiden 12-delt tilstedevakt
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet Sykehus hf, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste for å få fast stilling 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig svært godt.
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Det er ønskelig med erfaring i psykiatri

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.  Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team, og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  Du må være fleksibel og profesjonell, men personlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med faste ukentlige møtepunkt
 • God dekning av spesialister med høyt faglig nivå
 • All veiledning, obligatoriske kurs og undervisning i spesialiseringen overholdes
 • Veiledning i psykoterapi gis av gode veiledere 
 • Aktivt forskningsmiljø 
 • Utfordrende og variert arbeid 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2% pensjonstrekk) og dette gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.  I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst inkl rekrutteringstillegg og tillegg for utvidet vaktområde

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 93869494
Navn: Hans-Jørgen Walvig
Tittel: Overlege
Telefon: 37 01 44 00
Navn: Lillian Sætrum
Tittel: HR-konsulent
Telefon: 37 01 49 50
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Dydens vei 22
4838 Arendal
Søk på stillingen