Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater og ønsker å jobbe som overlege i et levende, engasjert og godt sosialt miljø?

Vi har ledig en fast stilling som overlege/psykiater ved vår seksjon for gruppeterapi.

DPS Øvre Romerike har 102 årsverk og består av en Døgnseksjon, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, Seksjon for gruppeterapi, Akutteam og Seksjon for kontorfaglige.
Vi ivaretar spesialhelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nes, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har 107 000 innbyggere. Vårt opptaksområde vil endres fra og med 2021, og dette kan få betydning for sammensetningen av DPS Øvre Romerike.

Seksjon for gruppeterapi gir et behandlingstilbud til pasienter med moderate til alvorlige personlighetsforstyrrelser, med komorbide symptomlidelser som spiseforstyrrelser. Mange har i tillegg komplekse og omfattende relasjonelle traumehistorier, og symptombilder med PTSD, dissosiasjon og affektreguleringsvansker.
Seksjonen har spisskompetanse på gruppeterapi og dynamisk psykoterapi. Vårt team er sammensatt av psykologspesialister, overlege/psykiater, psykologer, spesialsykepleier/gruppeterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og psykomotorisk fysioterapeut. Legemiljøet ved vårt DPS består av totalt 10 overleger samt 5 LIS. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.


Alle søkere må søke elektronisk. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling.
 • Bidra i internundervisning.
 • Deltagelse i generelt utviklingsarbeid av seksjonen.
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp.
 • Spesialistspesifikke oppgaver som tilkommer er blant annet avklaringssamtaler med nye pasienter, godkjenning av epikriser, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp/pakkeforløp med ikke-spesialister, bistand ved innleggelser av pasienter til døgnavdelinger, deltagelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger.
 • Spesialistspesifikke oppgaver som kan tilkomme er for eksempel vedtaksansvar og oppfølging for pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern uten døgn.
 • Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver utover dette kan også tilkomme.
 • Bistand overfor seksjoner ved DPS'et må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring fra gruppebehandling er ønskelig.
 • Videreutdanning innen psykoterapeutisk metode er fordelaktig.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
 • Personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi har et stort og godt overlegemiljø.
 • Ukentlige legemøter.
 • Regelmessig felles internundervisning.
 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner!
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahuslekene årlig.
 • Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling.
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teater- og kinobilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Ahus har personalboliger og personalbarnehage.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Oslo-Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tom Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92284138
Hjemmeside
Arbeidssted
ØVRE Seksjons for gruppeterapi, Akershus universitetssykehus HF
Henrik Bullsveg 123
2052 Jessheim
Søk på stillingen