Kort om arbeidsgiver

Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger, hvorav 3 er kombinert med professorat, og har et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 8 stillinger for LIS3 i gastrokirurgi i tillegg til 10 LIS2 rotasjon for generell kirurgi.
Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. Ahus har dagkirurgisk drift både i hovedbygget, ved Ski sykehus og fra 2021 Ahus Gardermoen. Den som ansettes ved avdelingen må være villig til å delta i virksomheten ved Ski sykehus og Ahus Gardermoen sykehus fra 2021.

Avdelingen har spissfunksjoner innen kolorektal kreftkirurgi, kirurgi for kreft i magesekken, inflammatorisk tarmsykdom og akuttkirurgi.

Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen kolorektal kreftkirurgi, IBD kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og behandling av bukveggsdefekter. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst HF som tilbyr kurativ behandling for kreft i magesekken. Bekkensenteret ved AHUS er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har stor dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet.

 

Arbeidsoppgaver

Søker vil ta del i avdelingens daglige virke med visittgang, poliklinikk, operasjonsaktivitet, vaktarbeid på overlegenivå og supervisjon og veiledning av leger i spesialisering.

Vaktarbeidet omfatter hele fagområdet av gastrokirurgi samt generell kirurgi.
Søker vil ta del i 14-delt tertiær bakvaktlag for gastrokirurgisk overlege med hjemmevakt fra kl. 21.00.
Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter. Søker må også være innstilt på å utføre arbeid på Ahus Ski og Ahus Gardermoen.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon for legevirksomhet. Godkjent spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Erfaring med utredning, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte bekkebunnsforstyrrelser. Erfaring med avanserte anoproktologiske behandlingsmetoder som SNM implantasjon, anorektal fistelkirurgi, manometriundersøkelser, prolapsoperasjoner. Gjennomført PhD, pågående forskningsvirksomhet og formidlingsevne vil bli vektlagt høyt.

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons egenskaper på et skandinavisk språk. Personlig egnethet vil vektlegges høyt.

Vi tilbyr

En stor avdeling med et aktivt fagmiljø og mulighet til forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Geir Arne Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90959565
Hjemmeside
Arbeidssted
Gastroenterologisk kirurgi, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen