Kort om arbeidsgiver

Stavanger DPS har et opptaksområde i Stavanger på ca. 72.000 innbyggere over 18 år. Stavanger DPS flyttet inn i nytt bygg sommer 2014. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam, ettervernspoliklinikk og 2 sengeposter . Vi har totalt 30 døgnplasser.

Stavanger DPS  er en stor psykiatrisk poliklinikk som er delt i tre tverrfaglige team. Behandlerdekningen er god og vi har god dekning av  spesialister med bred kompetanse.

Vi deltar i et PTSD-prosjekt som administreres av RVTS der vi arbeider med å implementerer ptsd-behandling ved å bruke kunnskapsbaserte metoder. Opplæring og veiledning gis av RVTS.

Vedkommende som ansettes vil ansettes i KPHV med arbeidsted pt Stavanger DPS poliklinikk

Vi har fokus på å  ha en drift som over tid har en balanse mellom tilgjengelige ressurser og faglig god utredning og behandling av pasienter. Undervisning, veiledning og øvrige faglige forum er organisert sentralt i klinikk psykisk helsevern voksne/SUS.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning og behandling
 • Samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i faglig utviklingsarbeid
 • Oppfølging av pasienter under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Medisinsk vurdering av polikliniske pasienter etter meldt behov fra andre behandlere.
 • Veiledning/diagnoserådgivning og undervisning til andre yrkesgrupper.
 • Opplæring/veiledning til leger i spesialisering.
 • Medisinrådgivning til fastleger.
 • Samarbeid med instanser i 1. linjetjenesten, psykiatriske sengeposter og øvrige avdelinger ved psykiatrisk divisjon.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Må ha norsk autorisasjon
 • Bred erfaring fra klinisk arbeid
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • En vil se på muligheten for å ansette erfarne LIS-leger/lege med psykiatrierfaring dersom en ikke får kvalifiserte søkere.

Personlige egenskaper

 • Trygg, strukturert, fleksibel og stødig.
 • Du tilpasser deg lett og er løsningsorientert og fleksibel
 • Du trives i et aktivt og hektisk miljø
 • Gode samarbeidsevner og gode referanser
 • Du arbeider målrettet og tåler å stå i krevende situasjoner
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlige egnethet vil bli vektlagt   

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et vitalt og  aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Moderne og flotte lokaler sentralt i Stavanger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag

Det  gis rekrutteringstillegg som sikrer overlegen å ligge 100.000,- over tariffestet grunnlønn

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Stine Østerhus
Tittel: poliklinikkleder
Telefon: 51514500/97068469
Arbeidssted
Stavanger DPS poliklinikk, Helse Stavanger HF
Adjunkt hauglandsgt 34
4022 Stavanger
Søk på stillingen