Kort om arbeidsgiver
Tangen legekontor er et veldrevet 4-legerskontor som ble etablert i 1995. Vi har dyktige og erfarne helsesekretærer samt 1 renholder tilsatt ved kontoret. Legekontoret har hatt en stabil bemanning gjennom mange år. Vi ligger attraktivt til i 3. etasje i Tangen næringspark med flott sjøutsikt mot Trondheimsfjorden. Det er godt kollektivtilbud hit med blant annet busstopp rett utfor kontorlokalene. Kontoret benytter CGM journalsystem, samt digitale tjenester via helsenorge.no og Melin. Vi har godt oppdatert medisinsk teknisk utstyr på kontorene. Det  tilbys jobb i en veletablert fellespraksis med fokus på trivsel i jobben og god pasientbehandling.  

Du finner oss på www.tangenlege.no og på Facebook som Tangen Legekontor AS.

Vi har 1 ledig hjemmel med etablert pasientliste på 1200 pasienter og som er ledig fra 1.november.

Hjemmelen er pr i dag selvstendig næringsdrivende. Ønsker du fastlønn eller et fastlønnet vikariat, er du også velkommen å søke.

Stjørdal kommune har i 2019 vedtatt en fastlegegaranti som utløser et tilskudd på kr 400 000 til den som kjøper en  legehjemmel.

Arbeidsoppgaver
 • Listestørrelse kan diskuteres, dagens lister er 1200 pasienter.
 • Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes, inntil 7,5 time pr uke. 
 • Det kreves deltagelse i Værnesregionen legevakt. Interkommunal legevakt for 4 kommuner og har i dag 24-delt vakt. 
Kvalifikasjoner
 • Søker må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS 1.
 • Det kreves at legen er eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin.
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevne kurs ytes økonomisk tilskudd.
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. 
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede veldrevet legekontor. Som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggere i Stjørdal. Ditt bidrag betyr mye for både kolleger og pasienter. Personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt fellesskap vil bli vektlagt. 
 • Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold. 
Vi tilbyr
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
 • Fastlegen skal følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og andre lokale føringer.
 • Den som ansettes plikter å holde seg til kontorets internavtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Maria Wahl
Tittel: Fastlege
Telefon: 91621009
E-post: maria.wahl@hotmail.no
Navn: Unni Røkke
Tittel: Avdelingsleder Helse
Telefon: 930 59 413
E-post: unni.rokke@stjordal.kommune.no
Arbeidssted
Wessels veg 2
7502 STJØRDAL