Kort om arbeidsgiver
LHL-sykehuset Gardermoen, Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin, seksjon for lungerehabilitering har ledig overlegestilling for spesialist i lungemedisin. Spesialist i indremedisin eller erfaren LIS2 kan også komme i betraktning.

LHL har i mer enn 25 år drevet avansert utredning av dyspne og kompleks rehabilitering av kronisk lungesyke, først på Glittreklinikken, deretter etter samlokalisering i 2018 med Feiringklinikken på det nye LHL-sykehuset Gardermoen. Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin har 140 senger hvorav seksjon for lungerehabilitering disponerer ca 100, de resterende brukes av seksjon for hjerterehabiltering. På grunn av smitteverntiltak under koronapandemien er belegget for tiden ca 80%. Vi har avtaler med alle landets helseforetak og pasientene tas inn elektivt, de fleste til 4 ukers opphold for kompleks lungerehabilitering, enkelte til 5 dagers vurderings/utredningsopphold. Vi har en avansert respirasjonsfysiologisk lab og utfører flere hundre CPET (cardio pulmonary excercise test) årlig, mange med invasive BT-målinger og arterielle blodgassanalyser i hvile og under belastning, i tillegg til HAST (hypoxia altitude simulation test) og O2-test (blindtesting av behov for supplerende oksygen). Seksjon for lungerehabiltering har for øyeblikket 3 spesialister i lungemedisin, 3 spesialister i allmennmedisin og 7 LIS, mens en spesialist i indremedisin har permisjon for å fullføre gruppe I tjeneste for lungespesialisering.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 Legene arbeider i 7 tverrfaglige team med spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, psykologer og sosionomer
  • Hvert team har LIS som primærlege med overlege som supervisør og veileder
  • Overlegene deltar ved visitt og i tverrfaglige møter, arbeider ved resp fys lab, bronkoskoperer og beskriver rtg thorax samt har ansvar for utredningspasienter
  • Innkomstjournal og epikrise skrives hovedsakelig av LIS, men vi har en flat struktur og alle bidrar med sin kompetanse der det er behov
Kvalifikasjoner og Kompetanse:
  • Primært ønsker vi en godkjent spesialist i lungemedisin, men spesialist i indremedisin eller LIS2 som mangler enkelte delmål for spesialiteten lungemedisin kan også komme i betraktning
  • Erfaring med tverrfaglig arbeid og veiledning er en fordel 
Personlige egenskaper:
  •  Trives med teamarbeid men også evne til å arbeide selvstendig
  • Fleksibel og løsningsorientert
 
Lønn etter avtale, god pensjonsordning med 1% trekk
   
Søknad sendes til, og ytterligere opplysninger om stillingen kan evt fås av avdelingsoverlege Nils Henrik Holmedahl, E-post: nils.henrik.holmedahl@lhl.no , tel. 41279137, eller overlege Aina Kjensli, E-post aina.kjensli@lhl.no , tel. 91748596
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
LHL
Kontaktpersoner
Navn: Nils Henrik Holmedahl
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 412 79 137
E-post: nils.henrik.holmedahl@lhl.no
Navn: Aina Kjensli
Tittel: Overlege
Telefon: 917 48 596
E-post: aina.kjensli@lhl.no
Hjemmeside
Arbeidssted
LHL-sykehuset Gardermoen
Ragnar Strøms veg 10
2067 JESSHEIM