Kort om arbeidsgiver

Vil du være vår overlege på ARA Follo døgn?

Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi er en avdeling i utvikling. Vår visjon er helhetlig, enhetlig og integrert behandling av våre pasienter. Avdelingen ønsker å stimulere til forskning og har sitt eget forsknings- og fagutviklingsutvalg. 

ARA Follo døgn består av 2 enheter. Avrusningsenheten (7 pasientplasser) gir tilbud om avrusning av alkohol, vanedannende medikamenter og illegale rusmidler. ROP enheten (9 pasientplasser) tilbyr behandling for pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse. Seksjonene er en tverrfaglig sammensetning av personalet i tråd med TSB. Vi har god struktur for å drøfte saker internt og har tett samarbeid med ARAs poliklinikker, førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Seksjonen er lokalisert i Ski ca 300 m fra togstasjonen. Når Follobanen er ferdig i 2022, er det 11 min til Oslo med tog.

ARA ble i 2019 godkjent for utdanning av LIS. Det er totalt 9 overleger og 9 LIS stillinger i ARA. Vi ønsker å videreutvikle et legefaglig miljø i vår avdeling og i Folloregion. Vi har derfor forventninger om et tett samarbeid mellom overlegene på poliklinikk og døgn for å bidra til utviklingen av et solid legefaglig miljø.

Vi søker nå etter overleger som har lyst til å jobbe sammen med oss i dette spennende fagfeltet, og som kan være bidragsyter i å videreutvikle tjenestene i ARA.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglige oppgaver knyttet til inntak, oppfølging og utskrivning av pasienter. Dette omfatter blant annet somatisk kartlegging/utredning, medisinering samt bistand med i medisinskfaglige spørsmål overfor de andre behandlerne.
 • Somatisk kartlegging/utredning i samarbeid med fastlege.
 • Pasientrettet arbeid der man deltar i behandling sammen med tverrfaglig team. 
 • Bidra til kvalitetssikring av forsvarlig LAR (herunder vurdering av medikament, poliklinisk opptrapping, dosejustering).
 • Faglig bidrag i form av undervisning, veiledning og kvalitetsutvikling av seksjonen.
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp (LIS).
 • Veiledning og rådgivning i medisinskfaglig spørsmål overfor interne og  eksterne samarbeidspartnere .

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller snart ferdig spesialist.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Du har faglig engasjement og høy motivasjon for pasient er med rus- og avhengighetsproblemer. 
 • Du har evnen til å jobbe strukturert og systematisk.
 • Du er teamarbeider.
 • Du har evnen til å jobbe tverrfaglig.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og liker å dele kunnskap.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Et godt arbeidsmiljø, som er en av våre bevaringsområder!
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag og fleksibilitet
 • Mulighet til å bidra for videreutvikling av tjenestetilbudet
 • Mulighet for å drive forskningsarbeid og utviklingsprosjekter
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud 
 • Lønn etter overenskomst i AHUS, men åpen for en individuell vurdering
 • Overlegepermisjon og kurstilbud iht overenskomst. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Saara Rian
Tittel: Seksjonsleder Døgn
Telefon: 90671728
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA Follo døgn, Akershus universitetssykehus HF
Vestveien 15
1400 Ski
Søk på stillingen