Kort om arbeidsgiver

Ved Seksjon for generell gynekologi, Kvinneklinikken, St.Olavs hospital, søker overlege i 2 års vikariat fra 01.01.2021.

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU.

Det forutsettes godkjent spesialitet i gynekologi og obstetrikk. Bred erfaring i faget generelt er ønskelig.

Interesse for vitenskapelig aktivitet vil bli vektlagt og deltagelse i forskingsaktivitet og undervisning forutsettes.

Egnethet og gode samarbeidsegenskaper vil bli tillagt vekt.

Den som tilsettes inngår i gjeldende vaktsystem ved Kvinneklinikken. Det er felles 3-sjikts vaktordning for Fødeavdelingen og Gynekologisk avdeling.
Den som tilsettes må etter behov delta i arbeid utenom egen seksjon. Vedkommende må også være villig til, ved behov, å arbeide ved Kvinneklinikkens enhet ved Orkdal sjukehus.

Kvinneklinikken er delt i fem seksjoner; Fødeavdelingen, Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv behandling, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. 

Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.

 

Gjeldende tilsettingsvilkår for leger ved universitetsklinikk. Lønn etter overenskomst mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Den norske Lægeforening.

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Opplysninger om helse og tuberkulinforhold av ny dato kreves framlagt før tiltredelsen.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Volløyhaug, Ingrid
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 72573831
E-post: ingrid.volloyhaug@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim
Søk på stillingen