Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har 4 omsorgssentre: Haugtun, Snertingdal, Sørbyen og Nordbyen. Videre bygger kommunen nytt omsorgsenter på Biri med planlagt oppstart i våren 2021. 
Det er 4 leger i 100 % stilling som har ansvaret for sykehjemstjenesten med til sammen 145 sykehjemsplasser, inkl KAD-plasser, lindrende enhet, rehabilitering og forsterket enhet.
Hovedbasen for legene er på Haugtun, men legene har visitter/ tilsyn på alle omsorgsentrene. En lege spesialist i geriatri, en lege spesialist i allmenmedisin, og en er ALIS. I tillegg har kommunenes LIS1 en dag i uken på sykehjem gjennom hele LIS1 tjenesten.
Alle omsorgssentrene har faglig sterk og god sykepleiedekning.

Arbeidsoppgaver:
 • Diagnostikk, utredning og behandling av pasienter ved sykehjem, herunder korttids- og langtidsavdelinger, rehabilitiering, lindring og psykogeriatri.
 • Samarbeid med tverrfaglig personale, sykepleiere, hjemmetjenesten, fastleger og pårørendesamtaler.
 • Internundervisning.
 • Supervisjon av LIS1.
 • Beredskapsvakt på dagtid på helg ca hver 3 helg påkommer i tillegg.
 • Kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Erfaring fra og engsjement for fagfeltet, gjerne spesialist, evt. LIS3.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Berherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Godkjent politiattest
Vi kan tilby:
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser og pensjonsordning i KLP.
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • Internundervisning, inkludert fjernundervisning i geriatri hver andre tirsdag.
 • Tilrettelegging for deltakelse på relevante kurs.
Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.
Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.
Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.                      Se www.gjovik.kommune.no
Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tonje Lyshaugen
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: + 47 926 91 060
Navn: Øystein Fagerhaug
Tittel: Lege
Telefon: + 47 411 04 253
Arbeidssted
Gjøvik
Storgata 33
2821 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image