Kort om arbeidsgiver
Sørbyen legegruppe er en legegruppe der kommunen drifter kontoret og har personalansvar for hjelpepersonell, såkalt 8.2 kontor. Legegruppen har 5 fastlegehjemler, og har tilhold i moderne lokaler sentralt i Sørbyen i Gjøvik, nært Gjøvik sentrum. Det er gode parkeringsmuligheter og et godt offentlig transporttilbud. Legegruppen benytter CGM Journal og har CrediCare betalingssystem. Sørbyen legegruppe har godt etablerte interne rutiner og prosedyrer, i tillegg til regelmessig internundervisning/ smågruppe og interne arbeidsseminar for alle på kontoret.

Totalt er det i dag ca. 5200 pasienter knyttet til kontoret. Det er ansatt 5 helsesekretærer i til sammen 4.3 stilling. 

Sørbyen Legegruppe har 3 ledige hjemler som selvstendig næringsdrivende (ASA 4310 pkt. 8.2) 
Listestørrelsene er fra 950 til 1150 pasienter.

Betingelser for overdragelse av pasientliste avtales med avtroppende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler.

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Arbeidsoppgaver:
  • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
  • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset  Innlandet Gjøvik.
  • Kommunal bistilling tilpliktes ved behov, etter gjeldende avtaler.
  • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og ved annet fravær.
Kvalifikasjoner:
  • Det søkes etter leger med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin (LIS3).
  • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid ifastlegepraksis og legevakt.
  • Den/de som tilbys fastlegehjemmel må forholde seg til Internavtalen mellom legene i Sørbyen legegruppe.
  • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
  • Godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
  • Spennede og variert praksis med erfarne legekolleger og helsesekretærer i et nylig oppusset, og velutstyrt legekontor, med etablerte rutiner og stabilt helsepersonell.
Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn,religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Sørbyen legegruppe i Gjøvik
Kontaktpersoner
Navn: Tonje Lyshaugen
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: +47 926 91 060
Navn: Karin Monsbakken
Tittel: Fastlege
Telefon: +47 909 40 662
Arbeidssted
Sørbyen legegruppe i Gjøvik
Valdresvegen 4
2816 Gjøvik
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image