Kort om arbeidsgiver
I forbindelse med håndteringen av koronapandemien har vi behov for økt samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunen. Kommunelegen er organisert som avdelingsleder under Kommunalsjef helse og omsorg. Kommunelegen vil jobbe tett med kommuneoverlegen og kommuneoverlegen er fagleder. 

Engasjement ut juni 2021 med oppstart snarest. 

Arbeidsoppgaver
 • Holde seg oppdatert på sentrale retningslinjer ang. pandemihåndteringen
 • Leder for beredskapskontoret inkl. personalansvar
 • Gjøre klinisk vurdering av pasienter med mistenkt korona som trenger legetilsyn
 • Lede etablering og oppstart av innendørs smitteklinikk (beredskapskontoret er i telt per i dag)
 • Rådgivning smittevern
 • Faglig samarbeid med kommuneoverlegen
 • Konferering fastleger og tilsynsleger
Stillingen er 100% i tillegg kommer medisinskfaglig bakvakt (uten utrykning) som deles 50/50 med kommuneoverlegen. (betales per time i tillegg 1:7 i beredskap, 100% overtid for aktive timer) 

Kvalifikasjoner
 • Fullført turnustjeneste/ LiS 1
 • Kjent med organisering av norsk helsevesen
 • Har refusjonsrett fra HELFO
 • Fortrinnsvis spesialist eller påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin eller allmennmedisin
 • Ledelseserfaring er en fordel
 • Rask til å sette seg inn i nye journalsystemer (Vi benytter, pridok, profil og HSpro) 
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Pålitelig
 • Effektiv
Vi tilbyr
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 
Andre opplysninger 
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 419 07 666
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse, omsorg og velferd
3404 LIER