Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk fylkesavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfold fylkes befolkning.
Avdelingen er lokalisert på to steder, på sykehusområdet i Tønsberg og på Granli ved Sem. Akuttseksjonene og spesialpoliklinikker er lokalisert i Tønsberg. Langtids- og sikkerhetsseksjonen, samt døgn og poliklinikk for utredning av alderspsykiatri og hukommelsessvikt, befinner seg på Granli.

Poliklinikk spiseforstyrrelser jobber med mennesker rammet av en alvorlig spiseforstyrrelse. Poliklinikken tilbyr spesialisert utredning og poliklinisk behandling individuelt eller i gruppe.  Poliklinikken har også et intensivt poliklinisk tilbud 5 dager i uken.  Poliklinikken vektlegger teamarbeid og selvstendighet i et spennende arbeidsmiljø.

Les mer om Poliklinikk spiseforstyrrelser

Våren 2019 flyttet poliklinikken inn i nytt psykiatribygg i Tønsberg.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig utredning og behandlingsansvar for pasienter
 • Utstrakt samhandling innad i seksjonen,  og veiledning ut til samarbeidspartnere
 • Bakvakttjeneste (p.t. 12-delt tjenesteplan)
 • Det tas forbehold om stillingens framtidige innhold og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Søkere med mindre enn 6 mnd. igjen til fullført spesialitet kan også søke
 • Erfaring fra og interesse for fagområdet spiseforstyrrelser er ønskelig, men ikke en forutsetning.
 • Dokumentert norsk godkjenning, samt inneha tilfredsstillende kunnskap i norsk eller skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Stor interesse for fagfeltet spiseforstyrrelser 
 • Positiv og imøtekommende, samt tillitsvekkende og evne til å lytte
 • Teamorientert, men også selvstendig og fleksibel
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å være med å utvikle voksenpsykiatrien i Vestfold
 • Er løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Tverrfaglig team med psykiater, psykologspesialister, Lis-lege, spesialsykepleiere, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, psykomotorisk fysioterapeut, kunst- og uttrykksterapeut og miljøterapeut/kokk.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
  Nye tidsriktige og moderne lokaler i Tønsberg.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Rita Varpe Løken
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 419 34 620
Navn: Ove Westgård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92239477
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykiatrisk sykehusavdeling, Poliklinikk Spiseforstyrrelser
Håkon V gate 17A
3116 Tønsberg