Det søkes etter fastlegevikar ved Legehuset Sandefjord legekontor i Sandefjord kommune. Vikariatet er oppstart snarest til 31.mai 2021 med eventuelt mulighet for forlengelse.


Legehuset er et veletablert legekontor med tre leger, LIS1 lege x 3 i uken og dyktige og erfarne helsesekretærer. Fine, moderne lokaler ved Kilen. CGM journalsystem. Ultralyd tilgjengelig. Listestørrelse 1100 pasienter.
Legevakt i Sandefjord. Lave kostnader for vikaren med sikker inntjeningsmuligheter grunnet listestørrelse.

Søkeren må ha norsk autorisasjon som lege, fullført LIS 1, gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, gode kommunikasjonsevner og rett til refusjon fra Helfo.


For mer informasjon, kontakt Sabine Ueland, sabineueland@gmx.net, tel. 96647274. Søknadsfrist snarest, søkere vil bli fortløpende vurdert.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sabine Ueland
Telefon: 96647274
E-post: sabineueland@gmx.net
Hjemmeside
Arbeidssted
Legehuset Sandefjord
Kilgata 9
3217 SANDEFJORD