Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kirurgi ved Sykehuset Levanger er en del av Kirurgisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag HF. Avdelingen består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi, mamma-/endokrinkirurgi og generell -/karkirurgi. Avdelingen har 12 overlegehjemler og 8 LIS-hjemler. Vår nytilsatte kollega vil ha sitt virkested på Sykehuset Levanger.

Arbeidsoppgaver

  •  Søkeren skal være nærmest ferdig utdannet eller godkjent spesialist i urologi og generell kirurgi. Det ønskes at søkeren behersker generell urologi og ha bred erfaring i både transuretral kirurgi og stenbehandling. Erfaring i og interesse for videreutvikling av laparoskopisk urologi anses som fordelaktig. Stillingen medfølger plikt om deltagelse i generell kirurgisk bakvaktsordning (10-delt). Startdato 01.03.20 eller etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som spesialist i urologi
  • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon 

Vi tilbyr

  • Et inkluderende arbeidsmiljø hvor kompetanseutvikling og teamarbeid vektlegges høyt
  • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
  • 2 % Medlemskap i pensjonsordning hos KLP
  • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Christian Grunewaldt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74097452
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske avdeling, Sykehuset Levanger
Kirkegata 1
7600 Levanger
Søk på stillingen