Kort om arbeidsgiver

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr følgende behandling:

Avd. for ervervet hjerneskade: Rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering og kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.

Avd. for Ryggmargsskader: Rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk. Livslang oppfølging av pasienter med ryggmargsskade, i tillegg til poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.

Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder: Diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettlidelser.
Diagnostikk og behandling av tilstander i nakke, rygg og skulder. Her deltar leger fra Nevrokirurgisk- og Ortopedisk avdeling, samt spesialister i fysikalsk medisin, fysioterapeuter og sosionomer.

Klinikken har ledig 3 Lis-stillinger, 2. vikariat fra 01.01 - 31.12.2021, 1. vikariat fra 01.02 - 31.12.21. Dersom intern rokering i klinikken blir bare 1 av vikariatene fra 01.01.2021 ledig. Oppstart for 2 av stillingene vil mest sannsynlig være Avd. for ervervet hjerneskade, Lian, den tredje stillingen vil mest sannsynlig ha oppstart på Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder på Øya.

Arbeidsoppgaver

 • Se ovenfor.
 • Det forutsettes deltakelse i klinikkens til en hver tid gjeldende vaktordning, og at LIS må kunne ha responstid på 30 minutter i vakt. Det må påberegnes rotasjon mellom de tre enhetene.
 • Undervisning av medisinerstudenter kan påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker primært søkere med klinisk erfaring fra fysikalsk medisin og rehabilitering, men søkere uten slik erfaring, er også velkommen til å søke.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven § 20a

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Skogstad
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 951 44 056
E-post: bjorn.skogstad@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital
Vådanvegen 39
7024 Trondheim