Kort om arbeidsgiver
Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 115 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon Døgnbehandling, Seksjon Psykose og akuttbehandling og Seksjon Psykiatrisk legevakt.

Seksjon Psykose- og akuttbehandling har ledig fast stilling som overlege/spesialist i psykiatri i Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken gir tilbud om utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykoselidelser. Psykosepoliklinikken er inndelt i fire team: Behandlingsteam, Tips team og to Fact team. Enheten er bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere med spesialisering og sosionom med spesialisering. Psykosepoliklinikken er samlokalisert med øvrig poliklinisk virksomhet i Nydalen DPS, i nye, moderne lokaler sentralt i Nydalen.

To referanser bes oppgitt i søknaden.
Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidet består i utredning/vurdering/diagnostisering og behandling av henviste pasienter
 • Ansvar for pasienter på tvunget vern og pasienter dømt til behandling
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Veiledning av samarbeidspartnere
 • Delta i utvikling av behandlingstilbudet ved enheten
 • Valgfri deltagelse i vaktordning ved DPS døgn
Kvalifikasjoner
 • Søker må ha autorisasjon som lege
 • Fullført spesialisering i psykiatri eller være nesten ferdig spesialist
 • Søker må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Interesse for kognitiv terapi
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet forventes
 • Evne og lyst til å arbeide i et periodevis hektisk miljø
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Søker må beherske et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Dyktige kolleger med stort faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Kurs/undervisning, både internt og eksternt
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Kontaktpersoner
Navn: Pia Therese Wiig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 45273272
E-post: piawii@ous-hf.no
Navn: Grete J Sølvberg Larsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 45008322
E-post: grjlar@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4293230552
Arbeidssted
Gullhaugveien 12
0484 OSLO
Søk på stillingen