Ledig stilling som fastlege ved Inderøy Legesenter fra 01.10.2020. Inderøy Legesenter har i dag 8 fastleger og turnuslege.

Fastlegelisten har nå 700 pasienter og skal bygges opp til et listetak på 920 innbyggere med 4 kurative dager. I tillegg har stillingen 7,5 timer/uke som helsestasjonslege. 

Arbeidsoppgaver
Allmennmedisin/fastlege
Helsestasjonslege
Fastlegen tilpliktes deltakelse i legevakt. I Inderøy kommune er legevakt på kveld, natt og helger og høytidsdager organisert i et eget interkommunalt selskap sammen med kommunene Frosta, Levanger og Verdal. Det er relativt lav vaktbelastning. Legevakten er lokalisert i nye lokaler nært ved Sykehuset Levanger.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/Lis1
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr
Inderøy kommune inngår avtale om husleie for kontorlokaler i Inderøy Helsehus AS.

Legepraksis drives i lokaler i Inderøy Legesenter. Og i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.
Det er i dag en avtale om 20 % stilling ved helsestasjon, tilknyttet stillingen. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov for legeoppgaver.

Andre avtaleforhold enn fast tilsetting i kommunal stilling som fastlege kan vurderes, som selvstendig næringsdrivende. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Inderøy kommune
Kontaktperson
Navn: Bente Molde
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 950 09 286
E-post: Bente.Heggdal.Molde@inderoy.kommune.no
Arbeidssted
Vennalivegen 7
7670 INDERØY
Søk på stillingen