Kort om arbeidsgiver
Den utlyste hjemmelen er ved Lundsen legesenter, og har en pasientliste på ca. 850 med listetak på 1000. Betingelsene for overdragelse av praksisen må avtales med nåværende praksis­innehaver i samsvar med sentrale avtaler.

Daglegevakt er lokalisert på legesenteret. Den interkommunale legevakten er samlokalisert med akuttmottaket på SSHF Flekkefjord, og betjener i dag ca. 25 000 innbyggere i kommunene Lund, Kvinesdal, Lyngdal og Flekkefjord.

Det kan bli aktuelt med ALIS tilskudd fastlege i selvstendig næringsdrift.

Kommunen ser på muligheter for fastlønn. 


Arbeidsoppgaver
  • Fastlegen har ansvar for sin pasientliste og skal dekke alle allmenlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus.
  • Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante tjenesteytere om egne listeinnbyggere.
  • Fastlege i fulltids praksis kan tilpliktes offentlig allmennmedisinsk legearbeid inntil 7,5 timer per uke. 
  • Fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan mottas og vurderes i åpningstiden.
  • Fastlegen skal delta i kommunens legevaktsordning. 
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
  • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 
Personlige egenskaper
Søkernes motivasjon, kompetanse, erfaring og personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr
Det ansettes på vanlige vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler

Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene. Flekkefjord kommune motta alle søknader elektroniske via Webcruiter.no  eller se  stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Flekkefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Antanas Kraniauskas
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 412 42 765
Navn: Olav R.Hanssen
Tittel: Daglig leder Lundsen legesenter
Telefon: 913 87 591
Navn: Marianne Omland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 977 31 084
Arbeidssted
Brogaten 9
4400 FLEKKEFJORD