Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
Smittevernoverlegen skal ha hovedtyngde på smittevernoppgaver i henhold til smittevernloven, herunder; 
 • Håndtering av smitteutbrudd i samarbeid med helsesjef
 • Ansvar for influensavaksineringskampanje
 • Samarbeid med kommunale virksomheter, fastleger, sykehuset og andre eksterne aktører
 • Medisinsk ansvar for internasjonalt vaksinasjonskontor og smittevernkontoret, med lovpålagt tuberkulosekontroll og oppfølging av flyktninger
 • Andre oppgaver innenfor det samfunnsmedisinske fagspekteret kan bli lagt til stillingen
Stillingen innehar funksjon som assisterende helsesjef, og er helsesjefens faste stedfortreder.

Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS1 - tjeneste
 • Spesialisering i samfunnsmedisin er ønskelig
 • Erfaring med samfunnsmedisinske oppgaver og smittevern er en fordel
 • Erfaring med allmennmedisinsk arbeid eller spesialitet i allmennmedisin er en fordel 
 • Kjennskap til kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning er ønskelig
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper:
 • Du er engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har god gjennomføringsevne og interesse for utviklingsarbeid
 • Du evner å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Du har gode samarbeidsevner
Vi tilbyr:
 • Spennende oppgaver i et godt og tverrfaglig fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Mulighet for spesialiseringsløp i Samfunnsmedisin
 • Hjem-jobb-hjem
 • Stillingskode etter kompetanse: 852700 Lege/ 852701 Legespesialist
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Smittevernkontoret
Kontaktpersoner
Navn: Frank van Betten
Tittel: Helsesjef
Telefon: 407 24 644
E-post: frank.van.betten@stavanger.kommune.no
Navn: Ruth L. Midtgarden
Tittel: Legespesialist
Telefon: +4793818987
E-post: ruth.midtgarden@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Samfunnsmedisin
Torgveien 15c
4016 STAVANGER