Kort om arbeidsgiver

Nevrosenteret er en del av Hode-, Hals- og Rehabiliteringssklinikken og består av Nevrologisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling og Nevrofysiologisk seksjon. Nevrologisk avdeling har både akutt slagpost, generell nevrologisk sengepost og en stor poliklinisk virksomhet.

Vi har et godt fagmiljø med høy forskningsaktivitet og spennende utvikling av tjenester fram mot nytt sykehus, nye SUS.

Vi har ledig 1 100% stilling, 1/2 års vikariat for lege i spesialisering og nevrologi, LIS3 med snarlig/etter avtale tiltredelse.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på generell nevrologisk sengepost, akutt slagpost, nevrologisk poliklinikk og tilsyn ved andre avdelinger.
 • Deltagelse i vaktskiftet med tilstedevakt, for tiden 12-delt vakt.  

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført turnus eller tilsvarende.
 • Gjerne klinisk erfaring med nevrolog.
 • Forskningsinteresse er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksible
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forskningsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Elin Bjelland Forsaa
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4792424613
Arbeidssted
Klinikk for hode-hals og rehabilitering / nevrosenteret, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger