Som divisjonsdirektør skal du lede videreutviklingen av sykehuset på Tynset frem mot det fremtidig målbildet for Sykehuset Innlandet og delta aktivt i videreutviklingen av foretaket i sin helhet. Du har et overordnet og helhetlig faglig, strategisk og driftsmessig ansvar for divisjonen og inngår i administrerende direktør sin ledergruppe.  Som divisjonsdirektør skal du sørge for at divisjonen yter best mulig pasientbehandling ved å legge til rette for kontinuerlig forbedring og utvikling av divisjonens fagområder og arbeidsprosesser.

Vi søker etter en tydelig, engasjert og utviklingsorientert leder som er trygg i lederrollen og som evner å tenke langsiktig og helhetlig.  

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for og bidra til utarbeidelse og implementering av divisjonens mål og handlingsplaner, basert på overordnede styringsdokumenter og kvalitetsmål.
 • Forankre og etablere gode strukturer, roller og spilleregler for gjennomføring av endringsprosesser basert på faglige og økonomiske føringer.
 • Sikre resultatoppnåelse innenfor ansvarsområdet.
 • Utvikle en effektiv ledergruppe, og støtte og veilede ledere i divisjonen.
 • Ivareta et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • Være et aktivt medlem av administrerende direktørs ledergruppe.
 • Vedlikeholde bred kontaktflate på alle nivå, og bidra til utvikling og samarbeid både internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn fra høgskole eller universitet.
 • Lederutdanning eller annen relevant tilleggsutdanning innen ledelse.
 • Solid og relevant ledererfaring fra komplekse og kunnskapsintensive virksomheter med konkrete og dokumenterte resultater.
 • Erfaring med å lede krevende prosesser i større virksomheter.
 • God forståelse for sykehusets oppgaver og rolle i samfunnet.
 • Evne og vilje til å jobbe med endring og utvikling av en kompleks organisasjon som står i krevende omstillingsprosesser.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Strategisk, setter tydelige og ambisiøse mål.
 • Liker å jobbe med komplekse problemstillinger.
 • Evner å bygge relasjoner og gode samarbeidsforhold.
 • Synlig og inspirerende leder som skaper trivsel og motiverer til innsats.
 • Analytisk, nytenkende, strukturert og planmessig i arbeidet.
 • Har gjennomføringsevne og er resultat- og løsningsorientert. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt i rekrutteringsprosessen.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende hverdag i en kompleks organisasjon i endring.
 • Mulighet til å være med på realisering av målbildet for Sykehuset Innlandet .
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Alice Beathe Andersgaard
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 481 86 062
Arbeidssted
Sykehuset Innlandet HF
Sykehusveien 9
2500 Tynset
Søk på stillingen