Røntgenavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ledig stilling som overlege innenfor radiologi. Avdelingen har modalitetene generell røntgen, gjennomlysning, CT, Ultralyd og MR. Det kommer også en mammograf. Avdelingen har tre overlegestillinger, og en LIS stilling.

Radiologisk avdeling i Sandnessjøen er en av 3 radiologiavdelinger i Helgelandssykehuset. Avdelingene benytter Sectra RIS/PACS som er et fellessystem med alle sykehus i Helse Nord.

Det er etablert et radiologisk vaktsamarbeid med Bodø. Hverdager etter kl.1800 sendes alle CT undersøkelser av hast til Bodø for tolkning. Radiologene på Helgeland dekker fram til 1800 og har hjemmevakt på lørdag og søndag fra kl. 1000-1800. Radiologene står i en turnus hvor man dekker hver sin uke av gangen, ca. 8 vaktuker pr år.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har til sammen ca 350 ansatte med et nedslagsfelt på 27 000 for indremedisin og 45 000 for bløtkirurgi og 77 000 for enkelte lunge- og hjertemedisinske pasientgrupper. Vi har akutt funksjon både for indremedisin og kirurgi med traumemottak. I tillegg til kirurgisk og medisinsk avdeling har sykehuset fødeavdeling, gynekologisk avdeling, ØNH-seksjon, pediatrisk poliklinikk, dialyse og FRM-avdeling. Vi har bred, god og stabil spesialistdekning. Miljøet er preget av en åpen tone, flat organisering, samarbeid mellom avdelingene og faglig nysgjerrighet.  

 

Helgelandssykehuset er for tiden under omstrukturering, etter
Helseministerens vedtak om at Sandnessjøen Sykehus blir nytt hovedsykehus på
Helgeland. Sykehuset har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med
stort faglig engasjement. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre
Helgelandskysten, i et naturskjønt område med gode muligheter for fritid og
sportslige aktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen
har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har
direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn,
samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig diagnostikk
 • Vurdering av henvisninger,  gjennomføring og godkjenning av undersøkelser.
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Veilede studenter, turnuskandidater og LIS kandidater
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • ca. 8 vaktuker i året

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i Radiologi
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Godt humør og samarbeider godt med pasienter og øvrig personale
 • Strukturert
 • Lojal
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • interessert i faglig utvikling og bidra inn i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for personlig og faglig videreutvikling
 • Mulighet for forskningsarbeid
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Gode kurs- og permisjonsforhold
 • En fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Anna Elisabet Øyen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95112188
E-post: Anna.Elisabet.Oyen@Helgelandssykehuset.no
Navn: Pawel Rajszys
Tittel: Overlege
Telefon: 41677503
E-post: Pawel.rajszys@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Røntgenavdelingen Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen