Kort om arbeidsgiver
Færder kommune har to sykehjem på Bjønnesåsen og Tjøme med tilsammen 135 plasser. Vi har ledig 80 % stilling med mulighet for utvidelse med 20% helsetasjonslege.

Sykehjemmene har 2,4 årsverk overlege/lege. Sykehjemslegens arbeidsoppgaver er medisinsk oppfølging av pasienter, kontakt med pårørende og veiledning og undervisning av annet helsepersonell i institusjonene.

Helsestasjonslegen foretar undersøkelse av småbarn i tett samarbeid med helsesykepleiere. Legen er del av forebyggende helsetjenester for barn og unge og vil jobbe sammen med psykologer, familieterapeuter, helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og jordmor.

Vi søker etter overlege/lege som har:
  • Engasjement for sykehjemsmedisin
  • Har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
  • Er fleksibel og opptatt av pasientsikkerhet og utviklingsarbeid
Vi vil legge til rette for at du får mulighet til å utvikle deg faglig. Du inngår i et team av leger. Sykehjemmene har god sykepleierdekning.

Kvalifikasjonskrav:
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Politiattest
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rafid Al-Ani
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: 415 77 075
Navn: Reidar Thoresen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 906 96 966
Navn: Grethe Cederkvist
Tittel: Leder forebyggende helsetjenester barn og unge
Telefon: 906 67 663
Arbeidssted
Bjønnesåsen / Tjøme
3140 NØTTERØY