Kort om arbeidsgiver
Samfunnsmedisinsk avdeling har en  ledig 50% stilling som assisterende kommuneoverlege
 
Stillingen er 50 % med arbeid på dagtid. Kan økes inntil 100% med andre kommunale legeoppgaver
 
Om stillingen:
Avdelingen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver for 2 kommuner, Senja og Sørreisa kommune, med til sammen 18.500 innbyggere. Senja kommune er vertskommune. Samfunnsmedisinsk avdeling er organisatorisk lagt til stab ved kommunalsjef i Helse og omsorg.

Avdelingen har 130 % lege resurser fordelt på 2 leger. 80% kommuneoverlege og 50% assisterende kommuneoverlege.  Samfunnsmedisinske oppgaver fordeles internt mellom legene. Tjenesten er samlokalisert på Finnsnes ved Distrikt medisinsks senter Midt-Troms. Kommuneoverlege og assisterende kommuneoverlege har fraværsdekning for hverandre.

Kommuneoverlegen og assisterende kommuneoverlege er kommunens medisinskfaglige rådgiver og skal ivareta ansvar og oppgaver i hht gjeldende lover og forskrifter innenfor samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap. Samt folkehelse og forebygging. Kommuneoverlegetjenesten vil måtte prioritere koronapandemien høyt og arbeid opp mot smittevern vil være en vesentlig del av tjenesten for tjenesten framover. 

Etter nærmere avtale kan stillingsprosenten økes inntil 100% med andre kommunale legeoppgaver.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist eller påbegynt norsk spesialistutdanning i allmenn -og samfunnsmedisin.
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Erfaring som lege i Skandinavia
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Gode generelle datakunnskaper
 • Førerkort klasse B
 
Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring
 • Fokus på kompetanseutvikling
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Høy standard for faglig kvalitet
 • Ambisjoner om faglig utvikling i jobben
 • Løsnings-, beslutnings- og resultatorientert
 • Selvstendig, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Stort fokus på tverrfaglig samarbeid
 
 
For stillingen gjelder
 
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som kommer frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Tiltredelse etter avtale
 
Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Det kreves politiattest ved tilsetting.
 
Aktuelle søkere vil innkalles til intervju.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med
Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien tlf: 476 01 012 aslak.hovda.lien@senja.kommune.no eller sektorleder Evy Nordby tlf:481 73 916 evy.nordby@senja.kommune.no
 
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
 
Søkes via EasyCruit, søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Senja kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aslak Hovda Lien
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 476 01 012
E-post: aslak.hovda.lien@senja.kommune.no
Navn: Evy Nordby
Tittel: Sektorleder
Telefon: 481 73 916
E-post: evy.nordby@senja.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Rådhusveien 8
9300 FINNSNES
Søk på stillingen