Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å bli sykehjemslege/ØHD-lege i Eigersund kommune?

I Eigersund kommune har vi en nyopprettet stilling som sykehjemslege/ØHD-lege. Sykehjemslegen vil ha ansvar for både langtidspasienter og korttidspasienter, inkludert ØHD-pasienter.

På korttidsavdelingen 2 vest tilbys der rehabiliteringsopphold, det er 3 lindrende senger og 2 ØHD-senger. Avdelingen har stort fokus på pasientsikkerhet og har en en tverrfaglig sammensatt faggruppe. Personalet består av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, spesialhelsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeuter.

Det er også korttidsplasser ved Lagård bo- og servicesenter, avdeling Utsikten. Videre er langtidsplassene plassert på Lagård sjukeheim, avd 3 abc og Lagård bo- og servicesenter, avd Solglimt.  På 3 abc er det skjermet enhet. I langtidsavdelingene arbeides det blant annet aktivt med sertifisering til livsgledesykehjem.

Avdelingene samarbeider tett med forvaltningsenhet, hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapitjeneste, spesialisthelsetjeneste, fastleger og andre aktuelle aktører.

Du vil i denne stillingen kunne være med på å sette ditt preg på og forme stillingen som sykehjemslege, og vil inngå i et team med 3 avdelingsledere og faglige koordinatorer.

Arbeidstiden er dagtid. Det kan også være muligheter for å inngå i en ØHD-vaktordning, dersom ønskelig. Det kan videre åpnes for mindre stillingsstørrelse dersom det er ønskelig.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter ved overnevnte avdelinger i henhold til kommunens rutiner
 • Legevisitter og løpende pasientarbeid
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Smittevern
 • Ha en aktiv rolle i samhandling, samarbeid og samskaping med ledelse, helsepersonell, pasient og pårørende
 • Veiledning og internundervisning av LIS1-lege og øvrige faggrupper
 • Delta i møter og kurs for utvikling av fag, tjenester og tilbud
 • Bidra til å utvikle rutiner og aktivt delta i bruken av ny teknologi
 • Årskontroller
 • Delta i tverrfaglige, ukentlige rehabiliteringsteam og palliasjonsmøter

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra norsk helsevesen
 • Kompetanse/erfaring innen alderspsykiatri er ønskelig
 • Godkjent turnustjeneste eller LiS1
 • Søker må ha gode norskkunnskaper (Test i norsk - høyere nivå) og god samfunnskunnskap/-forståelse
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, og/eller erfaring fra eldremedisin 
 • HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden

Personlige egenskaper
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr
 • Avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtale)
 • Et faglig spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Kort vei fra togstasjonen og gratis parkering
 • En praksis som er tellende for spesialisering i allmennmedisin eller kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin.
 • Lønn i henhold til lokalt fremforhandlet fagstige for leger.
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktperson
Navn: Wenche Høghaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 45251197
Arbeidssted
Sjukehusveien 38 b
4373 EGERSUND