Kort om arbeidsgiver
Saniteten i Sjøforsvaret er underlagt Sjøforsvarsstaben, og består av alt helsepersonell i Marinen og Kystvakten. Sjef SANSJØ er rådgiver for sjef Sjøforsvaret, og forvalter fagansvar maritim sanitet i Forsvaret. En velfungerende sanitet er en forutsetning for en operativ Marine og Kystvakt.
Ved Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) Madlaleiren/Role1 (legekontor/sykestue) er det ledig fast stilling som marinelege (offiser). Stillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Saniteten i Sjøforsvaret søker en fleksibel medarbeider som er villig til å delta ved innrykk
og seleksjon av nye vernepliktige soldater, elever og personell ved egen og andres
avdelinger i Forsvaret. Sjøforsvarets Sanitets hovedmålsetting er å bevare styrkens helse gjennom forebyggende og behandlende tiltak, med målsetting å sikre operativ evne. I dette inngår blant annet forebyggende medisin (seleksjon, systematisk HMS arbeid), operativ sanitetsplanlegging, medisinsk informasjonsinnhenting, medisinsk evakuering, diagnostikk og behandling på ulike nivåer. For å oppnå målsettingen er Sjøforsvaret avhengig av motiverte og dyktige medarbeidere. Tar du utfordringen og blir vår nye kollega?

Arbeidsoppgaver
Klinisk virksomhet, herunder:
 • Medisinske utredninger og behandling av vernepliktig personell.
 • Utføre medisinsk seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger.
 • Forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen, herunder ansvar for smittevern.
 • Sanitetsstøtte ved øvelser.
 • Medisinsk faglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen.
 • Medisinsk faglig ansvarlig for sanitetstjenesten ved avdelingen
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved avdelingen (legekontor/sykestue).
 • Delta i utarbeidelse av virksomhetsplan.
 • Undervisning i helsefaglige emner.
 • Faglig oppdatering.
 • Støtte operative avdelinger i inn- og/eller utland etter Forsvarets behov.
Kvalifikasjoner
 • Inneha offentlig autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Det kreves minimum 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste/LIS1.
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillings evne.
 • Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse, bakgrunnsjekk vil bli gjennomført.
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting. Søkeren må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant eller nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må
  tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test med karakter 4 for styrke og 4 for utholdenhet. 
 • Det er ønskelig med spesialitet i allmennmedisin, eller annen relevant spesialistkompetanse.
Personlige egenskaper
 • Du må ha meget gode kommuniksjons- og samarbeidsevner, og evne til helhetsoversikt. 
 • Du må ha stor arbeidskapasistet og evne å arbeide både selvstendig og i team.
 • Du må være løsningsorientert.
Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • 100 % stilling med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Se ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, -tannleger, -veterinærer, -farmasøyter og -psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”, for nærmere informasjon.
 • Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god
  tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det . 

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt.
Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kaptein/kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein.
For stillingskode 1519: lønnsramme 37, alternativ 22-26, lønnstrinn 61-65 (f.t. kr 542 400-583 900 brutto pr år). LR38 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.
For stillingskode 1520: Spenn lønnstrinn 63-69 (f.t. kr 563 700 - 627 700,- pr år). LR49 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ)
Kontaktpersoner
Navn: Salater, Rune
Tittel: Orlogskaptein-leder Role1 Madla
Telefon: 55 50 41 57
Navn: Vasbø, Jon Helge
Tittel: Komandørkaptein-Stabslege
Telefon: 55 50 41 54
Hjemmeside
Arbeidssted
Madla
Madlaleiren
4044 HAFRSFJORD