Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 1 stk faste stilling for LIS 2 /3  ved generell/kirurgisk seksjon på Stord sjukehus frå 01.01.2021
Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF.


Stord sjukehus er nærsykehuset for ca 50 000 innbyggarar. Vi har akutt beredskap for føde og kirurgi ved sjukehuset. Den kirurgiske sengeposten har 20 senger fordelte på kirurgi og ortopedi. Vi har urologi teneste i samarbeid med Haugesund sjukehus. Det er tett samarbeid mot Haugesund sjukehus som også er ein del av Helse Fonna HF og Helse Bergen HF. 
Det er pr dd 18 mnd teljande teneste for kirurgi ved Stord sjukehus. Det blir arbeidd mot at utdanningsløpet går gjennom ein periode ved Haugesund sjukehus, før du må vidare til universitetssjukehus i siste del. 


 Tiltreding etter avtale Arbeidsoppgåver

 • Vanleg kirurgisk teneste på sengepost, operasjon og poliklinikk
 • Felles vakt for fagområda generell kirurgi og ortopedi
 • 5-delt vaktordning med helgevakter
 • Sjukehuset har akuttfunksjon for kirurgi, men store laparatomier er sentralisert til Haugesund sjukehus
 • Når det gjeld elektive prosedyrar er hovudfokus laparaskopisk cholcsystektomi, laparascopiske- og opne hernie kirurgi, endovaskulær varisekirurgi, proktologi, sårbehandling og diverse mindre kirurgiske prosedyrar
 • Rettleiing av Lis 1 legar er ei viktig arbeidsoppgåve

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ett krav
 • Må ha god norsk muntlig og skriftlig kunnskap  
 • Må ha gode data kunnskaper
 • Arbeid på tilsvarende sykehus med vakttjeneste som lege er en fordel 
 • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste 

Personlege eigenskapar

 • Fagleg fokus
 • Selvstendig 
 • Ansvarsbevisst
 • Arbeidsom
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivest i eit aktivt og travelt miljø
 • Lika varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivs-bedrift( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktig pensjonsordning, Yrkesskadeforsikring, gruppe livsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 53491000
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 53491039
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord