Hovedoppgaven for legene er å gi trygdemedisinske råd til enhetene i NAV Arbeid og ytelser og NAV Familie- og pensjonsytelser innenfor de ulike ytelsene i Folketrygdloven -- først og fremst på områdene uførepensjon, pleiepenger og AAP, samt yrkesskade/menerstatning.
Legene fatter ikke selv vedtak og har heller ikke ansvar for oppfølging av bruker.

Vi ønsker oss leger med engasjement og interesse for samfunnsmessige og trygdemedisinske spørsmål og for NAV som samfunnsaktør.
NAV Arbeid og ytelser har hele landet som sitt arbeidsområde og saksbehandlingen skjer hovedsakelig elektronisk.

NAV Arbeid og ytelser Kristiania er opptatt av å utvikle godt fagmiljø for sine leger. Arbeidssted for de nye legene vil derfor være i våre lokaler på Tøyen i Oslo.

Leger i NAV Arbeid og ytelser Kristiania rapporterer til Koordinerende rådgivende overlege.

Det er nå ledig en fast stilling og vikariat som rådgivende lege i NAV Arbeid og ytelser Kristiania. Vikariatet har varighet ut juni 2021. Du må oppgi i søknaden om du også søker den eventuelt midlertidige stillingen. Tiltredelse snarest mulig.


Arbeidsoppgaver
 • Være medisinsk rådgiver for saksbehandlere i enkeltsaker
 • Sikre at det foreligger tilstrekkelig medisinske opplysninger i sakene -- eventuelt gi innspill til hvilke opplysninger som må innhentes
 • Drive opplæring i trygdemedisin rettet mot saksbehandlere
 • Være pådriver og samarbeidspartner overfor enheter internt
 • Legene forutsettes å benytte etatens elektroniske saksbehandlersystem

Kvalifikasjoner
 • Full norsk autorisasjon som lege, cand.med, helst med spesialistkompetanse, gjerne innen allmennmedisin, psykiatri eller fysikalsk medisin. Kandidater med annen kompetanse er også aktuelle for stillingen
 • Bred medisinsk erfaring fra pasientrettet arbeid
 • Faglig dyktig, med interesse og forståelse for trygdemedisin og NAV’s rolle og målsettinger
 • God kjennskap til anerkjente medisinsk kunnskap og praksis
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner -- herunder være fortrolig med å kommunisere via videokonferanse og telefon, samt bruk av ulike elektroniske samhandlings- og saksbehandlingsløsninger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper
 • Rask og effektiv og med god kvalitet i saksbehandlingen
 • Resultatorientert
 • Omstillingsdyktig

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med høy trygdefaglig kompetanse
 • Mulighet for faglig videreutvikling gjennom tariffbestemt utdanningspermisjon med lønn
 • Lønn: kr. 754.900 -- 802.600 for lege uten spesialistkompetanse (kode 0773), kr. 802.600 -- 848.800 for lege med spesialistkompetanse (kode 0207).
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse. (Fra lønn trekkes 2%)
 • Arbeidstid 36 t/uke, fleksitidsordning
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktperson
Navn: Bård Rogstad
Tittel: Koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 95026245
E-post: bard.rogstad@nav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hagegata 23
0653 OSLO