Kort om arbeidsgiver
Sandvika legesenter er et veldrevet legesenter med fire fastleger og en LIS1.
Legesenteret er lokalisert i nye lokaler, sentralt i Sandvika.
Vi har fire helsesekretærer som fyller 3,6 årsverk og 2 godt utstyrte laboratorier. Det er psykolog, kiropraktor og fysioterapeuter tilknyttet våre lokaler. Vi bruker SystemX journalsystem. 

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Legevakt hverdager fra kl. 16.00 – 23.00 ca. hver 6.uke
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin   
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Sandvika legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster            
 
 • Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 922 12 036
Søknad
Søknad merkes: 4292238443
Arbeidssted
Sandvika legesenter
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA