Kort om arbeidsgiver

DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 8 polikliniske enheter lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud).

Det er ledig 100 % fast stilling som overlege i Spesialpoliklinikken for psykoselidelser.

Seksjonen har spisskompetanse på utredning og behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse. Seksjonen har høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. Seksjonen har 5 overlegestillinger, 4 psykologspesialister, 2 psykologer, 8 spesialsykepleiere og sosionom.


Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvarlig for utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser.
 • Medisinskfaglige vurderinger
 • Vedtaksansvar for pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i teamet, internt i DPS og eksternt i forhold til våre samarbeidspartnere
 • Mulighet for deltagelse i Ahus DPS sin bakvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Vedtakskompetanse
 • Erfaring med pasienter med psykoselidelser
 • Må beherske godt muntlig og skriftlig norsk

Personlige egenskaper

Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner. Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, fleksibilitet og selvstendighet vil også vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode mulighet for faglig utvikling.
 • Muligheter for deltakelse i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedring
 • Faste legemøter for leger ved DPSet
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Gratis parkering
 • Kort vei til off.kommunikasjon
 • Vi ligger sentralt til, i nærheten av Grorud senter

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tom Molvig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22168200/90948882
E-post: tom.molvig@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon spesialpoliklinikk, DPS Groruddalen, Akershus universitetssykehus HF
Rosenbergveien 15
0963 Oslo
Søk på stillingen