Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter dyktige og engasjerte radiologer til seksjon Kongsvinger!

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, og er lokalisert på Lørenskog, Kongsvinger og Ski. Som universitetssykehus er
vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en
forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode
rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud.

I februar 2019 ble Kongsvinger en del av Ahus. Kongsvinger sykehus er et viktig tilskudd for å styrke vårt totale faglige tilbud. Grunnet endring av pasientflyt fra Eidsvoll og Ullensaker, behandles flere pasienter nå ved Kongsvinger sykehus. Aktivitetsøkningen bidrar til å gi Kongsvinger et godt grunnlag for å sikre et faglig robust og
bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Dette påvirker Bildediagnostisk avdeling (BDA), seksjon Kongsvinger, og fører til økt behov for bemanning, kompetanse og faglig utvikling. Vi søker derfor radiologer med engasjement og interesse for å styrke radiologmiljøet på Kongsvinger.

BDA er organisert under divisjon Diagnostikk og Teknologi. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11
seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell
Radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor,
seksjon Ski og seksjon Kongsvinger. 

BDA, seksjon Kongsvinger utfører ca. 40 000 undersøkelser årlig. Seksjonen består av to enheter, radiologi og radiografi. Vi har 6 laboratorier; CT, MR, UL, tre skjelettlaboratorier hvorav ett også har gjennomlysning. Det gjøres enkle intervensjonsprosedyrer ved ultralyd og gjennomlysning. Det er rundt 30 ansatte i seksjonen. Enheten har 5 overlegestillinger i radiologi som alle inngår i aktiv vakttjeneste. Det er etablert vaktsamarbeid med Nordbyhagen (hovedsykehuset) som ivaretar nattevakten.

Vi trenger flere radiologer som kan bidra til å styrke og utvikle det radiologiske miljøet på seksjonen i nært samarbeid med hele det radiologiske miljøet på Ahus. Det vil være muligheter for hospitering og kompetanseutveksling på tvers av lokasjonene, Kongsvinger, Nordbyhagen, Ski og Gardermoen.

Arbeidsoppgaver

 • Ordinære arbeidsoppgaver for radiolog innen CT, MR, ultralyd, generell røntgen og noe intervensjon
 • Inngå i seksjonens vaktordning 
 • Bidra til godt faglig samarbeid på tvers av BDA sine lokasjoner  
 • Deltakelse i forskningsprosjekter 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i radiologi eller LIS i slutten av radiologispesialisering
 • Fordel med erfaring innen MR
 • Søkere må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper

 • Liker faglige utfordringer og er faglig engasjert
 • Er fleksibel og effektiv i det radiologiske arbeidet
 • Bidrar til et godt samarbeid og arbeidsmiljø ved vår seksjon
 • Bidrar til et godt samarbeid med våre kliniske avdelinger
 • Personlige egenskaper vektlegges 

Vi tilbyr

 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Gunn Hege Dalsberget
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 62 88 71 31
Navn: Terje Østby
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 62 88 71 40
Hjemmeside
Arbeidssted
Bildediagnostisk avdeling, seksjon Kongsvinger 
parkveien 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen