Vi søker etter leger som ønsker å spesialisere seg innen barnemedisin

Avdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS) og 30 overleger.
2 LIS1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Vi har ledig 3 faste LIS 3 stillinger.

Avdeling for leger dekker tilsammen alle barnemedisinske fagområder. Legene bemanner avdeling for nyfødte, avdeling for barn og unge inkludert egen post for hematoonkologiske og kardiologiske problemstillinger, barneovervåkning og barnemottak, poliklinikken og habiliteringen.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.
Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer planmessig rotasjon mellom ulike dagarbeidsoppgaver. Dagarbeidsoppgaver vil være postarbeid, arbeid i mottak og poliklinikk.
 • Stillingen inngår i avdelingens primær vaktsjikt som for tiden er 13-delt. Det er også tilstedevakt sekundærvakt, og tilkallingsvakt på nyfødt.
 • LIS hos oss deltar i regelmessig SIM-trening for både store barn og nyfødte minimum 2 ganger per år, og rullerer på ukentlig ferdighetstrening i mottak.
 • Nødvendig opplæring og opplegg for innfasing vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen.
 • Tjeneste på Kongsvinger sykehus kan måtte påregnes 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Søker må ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Søker må inngå i avdelingens 13 delte primærvaktsjikt.
 • Erfaring fra barnemedisinsk avdeling eller med barnemedisinske problemstillinger er en fordel.
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner er ønskelig.
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Søkeren har evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å løse oppgaver som blir tildelt
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid.
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet.
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker.
 • Avsatt tid til Individuell og gruppebasert veiledning.
 • Fullstendig spesialiseringsløp.
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø.
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning.
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon, veiledning og supervisjon.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei til Oslo.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marianne Indrebø
Tittel: Seksjonsleder LIS
Telefon: 67 96 46 67
Hjemmeside
Arbeidssted
Barn leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog