Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert i seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra andre helseregioner.

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 4,6 millioner analyser, om lag halvparten for rekvirenter utenfor sykehuset. St. Olavs hospital har en målsetting om fremragende behandling og repertoaret ved AMB er derfor omfattende; særlig har avdelingen spesialisert seg på analyser innen kromatografi og genanalyser.  Avdelingen har som målsetting å ha betydelig forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå i egen regi, og også bidra i forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU og de øvrige avdelinger ved St. Olavs hospital. Avdelingen er organisert i ulike seksjoner hvorav en er Seksjon medisin, som pr nå består av 6 overlegestillinger,1 LIS-stillinger og 2 akademikerstillinger. I stillingen gis god anledning til faglig fordypning og deltakelse i avdelingens forsknings- og utviklingsprosjekter. Ved avdelingen er det etablert vaktordning med hjemmevakt. Stillingen er p,t, et vikariat med tiltredelse 1. januar 2021, men med sannsynlighet for fast tilsetting fra og med 01.01.2022.


Avdelingen har også medisinsk-faglig rådgivningstjeneste innen medisinsk biokjemi i Helse Nord-Trøndelag.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide etter laboratoriets kvalitetssystem og bidra til forbedring av dette
 • Arbeide for å optimalisere tjenestetilbudet ut fra medisinske, kvalitets- og kostnadsmessige aspekter
 • Gi råd og veiledning til rekvirenter om rett bruk av laboratoriemedisinske tjenester, dels via direkte kontakt dels via utsendelse av generell informasjon
 • Utføre medisinskrelaterte laboratorieoppgaver (der dette er relevant)
 • Vurdere og besvare prøver eller kommentere prøvesvar, og veilede rekvirenter i tolkning av resultater
 • Delta i prosjekt- og utredningsarbeid innen fagområdet
 • Delta i vurdering av henvendelser om forskningssamarbeid
 • Delta i og ta initiativ til relevante forskningsprosjekter
 • Bidra til og delta i utdannelsesprogram for leger i spesialisering
 • Være personlig veileder for inntil 2 leger i utdanningsstilling og delta i generell veiledning av øvrige leger i spesialisering innen fagområdet
 • Bidra med forelesninger i internundervisningsprogrammet (avdeling, klinikk, sykehus)
 • Delta i planlegging og gjennomføring av nasjonale og internasjonale kurs innen fagområdet
 • Delta i undervisning av studenter v/ NTNU ved behov
 • Delta i avdelingens etablerte vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist i medisinsk biokjemi 
 • Behersker norsk språk, skriftlig og muntlig
 • Har evne til å arbeide selvstendig
 • Har evne til og interesse for omstilling og videreutvikling
 • Forskningserfaring og relevant PhD utdanning vektlegges

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjonsevner 
 • Er initiativrik og liker faglige utfordringer 
 • Er handlingsorientert og løsningsorientert 
 • Bidrar til et godt samarbeid og arbeidsmiljø. 
 • Bidrar til et godt samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger, forskningsgrupper og rekvirenter
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Trivelig arbeidsmiljø 
 • Lønn i hht gjeldende overenskomst 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Solveig Winther
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 412 92 605
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk biokjemi
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim