Palliativt avdeling er en aktiv avdeling med tverrfaglig tilnærming. Avdelingen har et team som arbeider ambulant i tett samarbeid med primærhelsetjenesten, og team som arbeider konsultativt inn mot de andre kliniske avdelingene på sykehuset. Avdelingen har også en egen palliativ sengepost med 9 senger med planlagt utvidelse til 12 senger. Legegruppen er tverrprofesjonell og består av 9 overleger i 100 % stilling. Seks av overlegene har kompetanse innen kompetanseområdet palliativ medisin. Legegruppen ledes av en seksjonsoverlege, og det gis grundig intern veiledning og undervisning.

Vi søker nå en lege i utdanningsstilling med varighet 9 måneder, med mulighet for forlengelse. Primært søker vi spesialist med behov for utdanning innen kompetanseområde palliativ medisin. Stillingen kan også være egnet for deg som ønsker sykehustjeneste for spesialitet i allennmedisin eller som ledd i annen spesialitet.

Stillingen er ledig fra 01.12.20 og med ni måneders varighet, med mulighet til forlengelse.

Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter.

Arbeidsoppgaver

  • Legenes kliniske arbeidsoppgaver fordeles på sengeposten, inne teamet og uteteamet. Alle legene inngår i en foreløpig 7-delt vaktordning med tilstedevakt helg og helligdager 09-15, og for øvrig hjemmevakt utover ordinær arbeidstid. Alle legene deltar også i intern undervisning samt noe undervisningsoppdrag for øvrig. Intern opplæring gis, og det er et ønske at alle senterets leger etter hvert kvalifiserer seg for godkjenning innen kompetanseområdet.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker etter leger med interesse for, og helst erfaring fra palliasjon. For ansettelse som overlege forutsettes spesialist godkjenning innen en klinisk spesialitet.
  • Klinisk erfaring utover spesialistgodkjenning og vitenskapelig kompetanse blir vektlagt.

Personlige egenskaper

  • Evne til samarbeid, gode kommunikative evner, evne til å omgå andre mennesker lyttende og med respekt, evne til å tilegne seg ny kunnskap.
  • Erfaring fra å arbeide i team er en fordel.

Vi tilbyr

  • Et spennende og utfordrende fagområde
  • Et svært godt arbeidsmiljø
  • Strukturert undervisning og veiledning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Siri Steine
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 95337495/95125051
Hjemmeside
Arbeidssted
Palliativt avdeling, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog