Kort om arbeidsgiver

Ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen er det ledig 100% fast stilling som kommuneoverlege.

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen er et samarbeid mellom kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, hvor Hamar kommune er vertskommune. Enheten har 3,5 stillinger for kommuneoverleger og 3 stillinger for ingeniører innen miljørettet helsevern.Hensikten med å samle disse funksjonene har vært å styrke fagmiljøet, skape attraktive arbeidsplasser og på den måten levere tjenester med god
kvalitet. Enheten blir midlertidig styrket med 50% stilling som assisterende kommuneoverlege fram til 30. juni 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern og beredskapsarbeid
 • Medisinskfaglig rådgivning i plan- og tjenesteutvikling i kommunen
 • Medisinskfaglig rådgivning i enkeltsaker
 • Bidra til kvalitet og utvikling av helse-, omsorg- og velferdstjenester mv.

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialitet i samfunnsmedisin eller lege med interesse for fagfeltet som ønsker å gå inn i et utdanningsløp i samfunnsmedisin
 • Relevant erfaringsbakgrunn for stillingen vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning     

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til tverrfaglig og helhetlig tenkning
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Et innovativt og spennende fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Vilkår for øvrig etter gjeldende avtaler mellom KS og Legeforeningen
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Terje Halvorsen
Tittel: Ass. kommunedirektør
Telefon: 90796646
E-post: terje.halvorsen@hamar.kommune.no
Navn: Ketil Egge
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91 88 01 14
E-post: ketil.egge@hamar.kommune.no
Arbeidssted
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, Hamar kommune
Ankerskogveien 7
2319 Hamar