Kort om arbeidsgiver
Bydelene i Oslo kommune har opprettet feberpoliklinikker i arbeidet med korona. Hensikten er å sørge for sikker undersøkelse av pasienter ved mistanke om koronasmitte. Bydel Stovner, Alna, Grorud og Bjerke har en felles feberpoliklinikk som er lokalisert på Kaldbakken. Klinikken er bemannet av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Vi søker både leger som ønsker å arbeide hel- og deltid som allmennlege. Dette er en spennende rolle innenfor et viktig samfunnsmedisinsk tiltak mot spredning og sykdomsutvikling av koronaviruset, og en god lagånd preger arbeidet.

Legene ved feberpoliklinikken kan velge mellom honoraravtale eller ansettelse i engasjement:
• Honoraravtale: Stillingen avlønnes med kr. 880,00 pr. time, med et tillegg på 40 % for arbeid utført etter kl. 16.00 dvs kr. 1232 pr. time.
• Ansettelse i engasjement: Lønnstrinn 65 (p.t. kr. 882 200) eller 69 (p.t. kr. 953 900) avhengig av om du er spesialist i allmennmedisin. Gode pensjons- og forsikringsordninger.


Arbeidsoppgaver
Som lege ved feberpoliklinikken jobber du med vurdering av pasienter med uavklart feber og/eller luftveissymptomer som er henvist fra fastleger, smittteoppsporingsteam, koronatelefonene eller legevakt, samt med kliniske konfereringer rundt pasienter som følges av kommunens smitteoppsporingsteam og eventuell vurdering av disse. 


Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
  • Erfaring fra allmennpraksis og/eller legevakt
  • Meget gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
  • Godt kjennskap til norsk helsevesen
  • God digital kompetanse
     
Personlige egenskaper
  • Strukturert og selvstendig 
  • Gode samarbeidsevner
  • Fleksibel
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktpersoner
Navn: Geir Hiller Holom
Tittel: Medisinsk ansvarlig
Telefon: 97766583
Navn: Trude Bakke
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 92042063
Arbeidssted
Nedre Kaldbakkvei 2A,
0950 OSLO