Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten i Hábmer- Hamarøy har et ungt kollegium som jobber for en moderne og faglig oppdatert legetjeneste som kan kombineres med fritids- og familieliv. Vi kan tilby et godt miljø med gode samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er svært varierte og spennende. Stillingen vil være fastlønnet fra kommunen. Legene deltar i kommunal legevakt med avspasering hver 6. uke. I løpet av året er det lagt inn 4 uker til kurs/ opplæring. 

Legetjenesten har pr i dag 5 fastleger og 1 LIS1 lege (turnus). Vi har to legekontor lokalisert på Oppeid og på Drag der alle leger har kontordager på begge kontorer. 
ALIS-Nord - er et pilotprosjekt for å utvikle og forbedre spesialistutdanning i allmennmedisin for kommuner i Nord-Norge. Prosjektledelsen i ALIS - Nord vil sammen med utdanningslegen og kommunen utarbeide en utdanningsplan for hele utdanningsperioden. Det vil bli tilrettelagt for god veiledning og kurs i utdanningsløpet. For mer informasjon om prosjektet, se ALIS-nord.no 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Hamarøy - Hábmer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dan Skoglund
Tittel: daglig leder/ kommunelege
Telefon: 91541662
E-post: dan.skoglund@hamaroy.kommune.no
Navn: Kristin Green Johnsen
Tittel: leder helse
Telefon: 47619960
E-post: kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlønnet ALIS Nord- stilling
Arbeidssted
Hamarøy kommune
Marie Hamsunsvei 3
8294 HAMARØY