Kort om arbeidsgiver

Spesialitet: Hjertesykdommer

Fast stilling med oppstart etter avtale. 

Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og har ansvaret for helsetjenester for Vestfold fylke. Opptaksområdet er ca. 230 000
innbyggere. Klinikken har alle grenspesialiteter. Stillingen er tilknyttet seksjonert vakt. Seksjonen har 9 overleger i kardiologi og 4 utdanningsstillinger.

Hjertemedisinsk sengepost har 25 senger, medisinsk overvåking har 8 senger og observasjonsposten tilknyttet akuttmottaket har 13
senger. Hjertemedisinsk seksjon har egen pacemaker-operasjonsstue, gjør
pacemaker-, ICD- og CRT- og ILR-kontroller, ekkokardiografi (TTE og TEE),
sykkelbelastnings-EKG, Holter, R-test og ILR implantasjoner og har tilgang til
CT cor, MR cor, Myokardscintigrafi og PET-CT.

Vi søker den personen som passer inn i vårt gode arbeidsmiljø. En person som gjerne er forskningsinteressert og ønsker å påvirke
og utvikle egen arbeidsplass.

Søkerne bes om å legge ved Legeforeningens «Søknadsblankett legestillinger». 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i seksjonsvakt. Opplæring vil bli gitt

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege 
 • Spesialist i hjertesykdommer 
 • Relevant erfaring og kompetanse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Håndtere høyt arbeidstempo.
 • Kan arbeide selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Vi tilbyr

 • God oppfølging og veiledning.
 • Allsidig tjeneste.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Vidar Ruddox
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 48192478
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF -Hjertemedisinsk seksjon,
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg