Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken utlyser en 100% fast overlegestilling ved Seksjon for generell gynekologi der arbeidstiden fordeles mellom Seksjon for generell gynekologi (80%) og Spesialistpoliklinikken Fosen Helse (20%).

Stillingen er ledig fra 1.1.2021

 

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU.

Fosen Helse har et spesialisthelsetilbud underlagt St.Olavs hospital. Tjenestetilbudet er av samme kvalitet og drives etter samme prinsipper som sykehusets øvrige poliklinikker.

Det forutsettes godkjent spesialitet i gynekologi og obstetrikk. Bred erfaring i faget generelt er ønskelig. Spesielt vektlagt blir erfaring innen fagfeltet generell gynekologi. Interesse for vitenskapelig aktivitet vil bli vektlagt og deltagelse i forskingsaktivitet og undervisning forutsettes.

Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper vil bli tillagt vekt.

 

Den som tilsettes inngår i gjeldende vaktsystem ved Kvinneklinikken. Det er felles 3-sjikts vaktordning for Fødeavdelingen og Gynekologisk avdeling.

Den som tilsettes må etter behov delta i arbeid utenom egen seksjon.

Kvinneklinikken er delt i fem seksjoner; Fødeavdelingen, Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv behandling, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. Vedkommende må være villig til, ved behov, å arbeide ved Kvinneklinikkens enhet ved Orkdal sjukehus.

 

Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Om nødvendig, må den som tilsettes delta i undervisning av medisinske studenter. Gjeldende tilsettingsvilkår for leger ved universitetsklinikk.

Lønn etter overenskomst mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Den norske Lægeforening.

Reise og evt. overnattingsutgifter til Fosen Helse dekkes etter vanlig reiseregulativ, og reisetid regnes som arbeidstid.

 

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Opplysninger om helse og tuberkulinforhold av ny dato kreves framlagt før tiltredelsen.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Ingrid Volløyhaug
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 72 573831
E-post: ingrid.volloyhaug@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim