Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune styrker laget med en ny assisterende kommuneoverlegestilling.  
Stillingen er organisert ved Folkehelsekontoret. Her ligger ansvar for miljørettet helsevern, vaksinasjon, fastleger, smittevern, bevilling med mer.
Bærum kommune har i dag en kommuneoverlege og to assisterende kommuneoverleger, inkludert smittevernoverlege.
Det lyses ut en 100 % stilling som assisterende kommuneoverlege ledig i ett års engasjement.  

Arbeidsoppgaver

Kommuneoverlegene ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Helsepersonelloven, Psykisk helsevernloven m.fl. Dette innebærer i hovedsak folkehelse og medisinskfaglig rådgivning til ulike etater og tjenester i kommunen, bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid m.m.
Oppgavene fordeles mellom legene.
Medisinsk beredskapsvakt bør påregnes kveld og helg.
 
Kvalifikasjoner
 • Det kreves norsk autorisasjon som lege, fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin, eller nært forestående spesialisering i samfunnsmedisin. Dersom du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering og forventer at kommuneoverlegen fullfører spesialiseringsløpet
 • Andre spesialiteter kan vurderes
 • Fordel med kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig med god språkforståelse
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller Bergenstesten           
Personlige egenskaper
Vi  ser for oss at du:
 • er engasjert, positiv og har god evne til å samarbeide med andre
 • arbeider selvstendig og tar initiativ
 • trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • har god evne til samarbeid og kommunikasjon samt god rolleforståelse
 • tåler å stå i krevende situasjoner
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt      

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 
 
Gyldig politiattest iht. § helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Siri Prestbakmo Røkke
Tittel: Tjenesteleder Helsetjenester
Telefon: 97666354
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder Folkhelsekontoret
Telefon: 92212036
Søknad
Søknad merkes: 4291191793
Arbeidssted
Rådmann Halmrastvei 2
1337 SANDVIKA