Kort om arbeidsgiver

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.
Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distrikts psykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 
Se mer på www.vestreviken.no

Overlege Anestesi-smertebehandling AIO Drammen sykehus 
Anestesiavdelingen/smertepoliklinikken ved Drammen sykehus har ledig fast overlegestilling. 

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) ved Drammen sykehus er en gruppe II-avdeling med en stor og allsidig virksomhet. Vi har seksjonsoverleger innen alle fire søyler i faget. Smertepoliklinikken jobber tverrfaglig og har tilknyttet anestesilege, fysikalsk medisiner, psykolog, fysioterapeut, akupunktør og spesialsykepleiere.  
Anestesiavdelingen utfører over 12000 anestesier per år. Også intensivseksjonen opplever økt pasienttilstrømning. Sentral operasjonsavdeling ble totalrenovert i 2015. Vi er involvert i både akuttmottak og prehospital akuttmedisin, herunder bemanning av luftambulanse.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesi 50 % 
 • Smertebehandling 50 %. Tverrfaglig teamsamarbeid i smertepoliklinikken. 
 • Eventuell deltakelse i avdelingens vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege 
 • Spesialist i anestesiologi 
 • Erfaring med smertebehandling

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Faglig allsidighet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner
 • løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø som tidvis kan være hektisk 
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Et aktivt og solid legemiljø i avdelingen med 16 spesialister og 9 leger i spesialisering
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kompetanseutvikling
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Niels Becker
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 48098345
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Anestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen