Seksjon for ortopedi er en del av kirurgisk klinikk. En stor del av virksomheten er operativ, implantatkirurgi, skulder, hofte og knær, samt andre.

Avdelingen har overlegestillinger og LIS- lege stillinger. LIS legene inngår i vaktteam. 

Avdelingen vektlegger helhetlige standardiserte pasientforløp og tverrfaglig samarbeid.

Vi har ledig 100% stilling som  Lege i spesialisering - Ortopedi

 

Arbeidsoppgaver

Poliklinikk

Vakttjeneste

Visitt og deltagelse på operasjonsstua

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning
  • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
  • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste

Personlige egenskaper

  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Knut Erik Moen Aune
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215757
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos