Kort om arbeidsgiver

BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Klinikken har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

 

Det er ledig 3 faste 100% stillinger som overlege i BUP Klinikk.

1 er ved BUP Poliklinikk Orkanger.
2 er ved BUP poliklinikk Klostergata.
Stilling nr. 1: BUP Orkanger er ledig fra og med 01.11. 20
Stilling nr. 2: BUP Klostergata er ledig fra og med 01.10.20
Stilling nr. 3: BUP Klostergata er ledig primo juni 2021

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning av barn og unge 0-18 år
 • Diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser i samarbeid med deres familier, i hht gjeldende lover og retningslinjer.
 • Delta i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Veiledning av LIS ansatt i klinikken.
 • Delta i klinikkens vaktsystem.
 • Holde seg faglig oppdatert og delta i enhetens og klinikkens fagutvikling og undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen Barne- og ungdomspsykiatri (barne- og ungdomspsykiater).
 • Generelt gode faglige kvalifikasjoner vektlegges.
 • Spisskompetanse innen et relevant fagområde er ønskelig.
 • LIS som ikke har fullført spesialiseringen kan også søke.
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Egnethet for arbeid med barn og unge med psykiske lidelser.
 • Interesse for fagfeltet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til selvstendig arbeid.
 • Evne og vilje til formidling av kunnskap overfor pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og medarbeidere.
 • Interesse for utviklingsarbeid, undervisning og forskning.
 • Personlig egnethet til ovenfor nevnte punkter vil tillegges betydning.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå.
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid, bredspektret praksis, allsidige arbeidsoppgaver og utviklingsarbeid.
 • Mulighet til å erverve kunnskap og erfaring innen fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri da klinikken har et nært samarbeid med NTNU/RKBU, Det medisinske fakultet - Institutt for psykisk helse, vedr. undervisning, fagutvikling og forskning.
 • God anledning til å delta aktivt i enhetens utviklingsarbeid på ulike områder.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sigurd Hegstad
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 72 82 27 35
Navn: Kjetil Sund Singsaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72 822 253
Navn: Ingrid Skjetne
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72 82 94 75
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP klinikk, Divisjon Psykisk Helsevern
Klostergata 46
7030 Trondheim