Kort om arbeidsgiver

Ledig stilling som Avdelingssjef LIS-leger i Mottaksklinikken.
Avdelingen omfatter ca. 70 - 80 stillinger som LIS 1 samt 2 og 3 i hovedspesialiteter i indremedisin. LIS-legene får utdanning, veiledning og ferdighetstrening. Avdelingssjefen har ansvar for rekruttering, personaloppfølging, progresjon i spesialiseringsløpet og utarbeidelse av arbeidsplaner i samarbeid med seksjonsoverleger, tillitsvalgte og verneombud. LIS-legene arbeider innenfor alle hovedspesialiter i indremedisin som del av utdanning/spesialiseringsløp. I indremedisinske hovedspesialiteter er det krav til vaktarbeid, LIS-legene blir innplassert i vakt i henhold til opparbeidet kompetanse. Avdelingssjefen har ansvar for at det blir utarbeidet rotasjonslister for LIS slik at disse kan få fylt kravene til utdanningen i løpet av spesialiseringen. Avdelingssjef sitter i avdelingens utdanningsutvalg. 

Det forventes at kandidater uten formell lederutdannelse er villig til å utdanne seg. Ved intern ansettelse kan andre lederstillinger bli ledige. Stillingen støttes av en administrasjonskonsulent som arbeider tett med avdelingssjef.

Dette er en lederstilling med helhetlig og enhetlig ansvar. Avdelingssjefen er en del av klinikkens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef. 

Tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for daglig drift og utvikling av avdelingen, dette innebærer ansvar for personal, budsjett, aktivitet, fag og kvalitet samt fastsette mål for avdelingen.
 • Avdelingssjef har ansvar for å tilrettelegge for faglig utvikling, forskning, pasientsikkerhetsarbeid og HMS.
 • Ansvar for at avdelingen bidrar til at sykehuset oppfyller sine lovpålagte oppgaver og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktsstruktur.
 • Avdelingssjef skal være pådriver i utvikling av helhetlige og effektive pasientforløp både innad i avdelingen og i samarbeid med resten av sykehuset og andre eksterne aktører.
 • Ansvar for at kvalitetssystem følges og for målrettet profilering, nettverksbygging og kommunikasjon.
 • Ansvar for LIS-legene sin rolle ved beredskapssituasjoner. 
 • Sitter i klinikkens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef .

Kvalifikasjoner

 • Høyskole, universitet med sykepleiefaglig eller medisinsk faglig utdanning
 • God kjennskap til indremedisinsk legeutdanning og drift av indremedisinske sengeposter og akuttmottak
 • Reell og/eller formell lederkompetanse vil bli vektlagt
 • Godt kjennskap til lov og avtaleverk i arbeidslivet 
 • Kompetanse innen beredskapsarbeid  
 • Erfaring fra lederjobb i spesialisthelsetjenesten vil bli vektlagt
 • Gode resultater fra drift
 • Erfaring fra forbedringsarbeid og forskning vil bli vektlagt  
 • God skriftlig kommunikasjonsevne 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Forståelse for betydningen av teamarbeid mellom ulike fag og profesjoner 
 • Evne til strategisk og langsiktig tenkning
 • Evne til helhetlig tenkning og god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer
 • Høyt faglig nivå
 • Varierte oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Erna Harboe
Tittel: Klinikksjef
Telefon: (+47) 97631304
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger