Kort om arbeidsgiver
Overgrepsmottaket på Legevakten i Oslo er Norges største Overgrepsmottak. Mottaket er et tverrfaglig lavterskeltilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er lokalisert på Oslos døgnåpne legevakt og det samarbeides tett med Legevaktens øvrige avdelinger. Overlegen har en sentral rolle i både det akutte og oppfølgende arbeidet, inkludert arbeid opp mot rettsapparat og politi.   
Overgrepsmottaket har en overlegestilling ledig. Det kan være aktuelt å dele opp stillingen i mindre brøker. Oppgi i søknaden hvor stor stilling som er av interesse.  
Arbeidet er primært på dagtid, men overlegen deltar i bakvaktordning knyttet til helg. Antall henvendelser er økende, og vaktordninger kan over tid endre seg.  

Tiltredelse etter avtale.

Vi aksepterer kun e-søknader på stillinger som legges ut med denne søkemuligheten. 


Arbeidsoppgaver
 • Mottak og behandling av personer utsatt for seksuelle overgrep, inkludert klinisk rettsmedisinsk undersøkelse
 • Medisinsk oppfølging av personer utsatt for seksuelle overgrep
 • Utarbeidelse av skriftlig dokumentasjon til politi og rettsapparat
 • Undervisning, veiledning og andre oppgaver tilknyttet avdelingen kan bli aktuelt
 • Vitne / sakkyndig i rettssaker 

Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege
 • Det søkes primært etter leger med særlig kompetanse og erfaring innen feltet.
 • Legen må  tilfredsstille kompetansekravene for ansatte leger i kommunehelsetjenesten eller være spesialist i relevant spesialitet
 • Må ha erfaring med akutt og oppfølgende arbeid på Overgrepsmottak            
 • Erfaring med å utforme skriftlig dokumentasjon til politi og rettsapparat
 • Kompetanse innen rettsmedisin / klinisk rettsmedisin, psykiatri, allmennmedisin og gynekologi er særlig relevant.
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Ved nyansettelse må politiattest fremvises  
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig dyktighet og nøyaktighet
 • Systematisk og arbeidsom
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Givende arbeid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende fagmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Henriette Myhre Waitz
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 95893386
E-post: henriette-myhre.waitz@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgata 40
0182 OSLO