Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling FSS har ledig to faste stillingar for LIS i kirurgi. Aktuelle stillingar er ledig per 01.11.2020 og 16.11.2020

Kirurgisk avdeling har stor aktivitet, 28 (34) senger, og har følgjande fagområder: gen.kirurgi, gastrokirurgi, urologi, brystkirurgi, plastikkirurgi og karkirurgi.
Rotasjon mellom fagområda for LIS. Kirurgisk avdeling  har stor kirurgisk aktivitet.

Arbeidsoppgåver

 • Stillinga inneber teneste som underordna lege ved kirurgisk avdeling FSS, og stillinga inngår i 7-delt tilstadesvakt bak LIS1 med overlege i tertiærvakt 
 • LIS er veiledar for LIS1, og har sjølv veiledar i overlegegruppa
 • Ein deltar i avdelinga sitt utdanningsprogram 

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Erfaring i kirurgi vil bli vektlagt 

Personlege eigenskapar

 • Vi ønskjer søkjar med motivasjon for teamarbeid og som har evne til samarbeid
 • Motivert for arbeid på kirurgisk fagområde.

Vi tilbyr

 • Løn etter overeinskomst
 • Gode pensjons-og forsikringsordningar  
 • Godt arbeidsmiljø i flat organisasjon
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Nils Sletteskog
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 578 31 781
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde